logo   banner    
      meny    
      meny    
  :: Musikk        
 

: Song og musikk i HMU.

 
Kva skjer?

05.05
Teater på Kvalatun "På lokalet" Kvalatun kl 1900

Heile kalenderen

 
kart
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

 
     
 

Musikknemnda i HMU.

Ved sida AV leiken og dansen Har Det Opp Gjennom ara vor Bade kor og ulike musikkaktivitetar i Laget, JEG tillegg Til skabb spelemenn Som leikarringen Har Engasjert .. Alt i 1914 Vart Det Første songlaget skipa, MED lærar Nils Aarøy Som leiar. Han Div og organist. Han Har skrive skabb festsongar, nokre AV dei eh Samla i ei bok "På heimleg Grunn". Han skreiv og fleire kantatar, ma kantate Til Haugesund balkongrummet 50 Års jubileun jeg 1916 Koret Vart Ikkje sa Gammalt, Det Låg for Det Meste nede etter nett nett 1. Verdskrigen, Det Vart teke Opp att JEG 1922 av Heldt PA JEG nokre AR, menn interessa div Ikkje Stoe kroner. Det Vart og GJORT EiT Forsøk i 1990, Menn Det varde Ikkje dring.

Leiken Spelemannslag

Det Har Vore skabb Tidligere for Musikk Opp jennom ARA JEG mållaget. I 1979 Starta ein OPP MED Visegruppe, og JEG 1984 Starta Leikarringen Det Første Spelemannslaget i Haugesund. Rundt 1990 hadde ein og svingklubb. I 1984 Tok Kjell Egil Knutsen initiativ Til no fi gjengen ei Folkemusikk JEG Leikarringen, og ::: Slik Vart leiken Spelemannslag skipa, Ei TID hadde ein og toradargruppe. Musikarane Reiste pA kurs, Kjøpte inn lydutstyr, og Har spela jeg dansar i distriktet, Dei Har og Vore og spelt jeg kakkleikar. Leiken Div og BRUKT jeg søndagssdansar jeg Kvalatun, og JEG 2000 spelte dei jeg Norleik i Stavanger. Det Var ei Stor stemne Med folkedansarar og musikarar Frå Heile Norden.

Folkemusikkskulen

Haugesund Mållag og Ungdomslag Starta i 1994 Opp MED Folkemusikkskule for barn og Ungdom. Ideen Til DETTE Kom På ein idedugnad i Skånevik i 1993, og Barnenemnda MED Kjell Egil Knutsen i brodden arbeidde Med en f - Innst JEG gjengen Skulen Frå hausten 1994 Det Var hardingfelespelarar JEG Läget, ma Siri Dyvik Som ville vera med. Ein søkte Norsk Musikkråd OM stønad og fekk 20 000 i løyving. Også Haugesund kommune Støtta OPP, og Det Var og André Som løyvde Pengar. Det Har Vore stas Å vera MED I Folkemusikkskulen, for elevane fekk Høve Til Å Reisa På Kurs Bade i Suldal og André Stader. Elevane Har Hatt programinnslag JEG skabb samkomer. Dei eldste elevane SLO SEG Saman Til ei Gruppe Med namnet Stryk, og Har Vore Med In skabb konsertar og framsyningar. Dei Har Vore jeg landskappleien MED gud plassering. Folkemusikkskulen Har og Vore MED I Kulturnatt i Haugesund dei SISTE Ara.

For EiT par år nettstedet slo dessse gruppene SEG saman og danna Haugesund Spelemannslag og Melde SEG inn i Landslaget for Spelemenn Med omlag 35 elevar.